V tomto roku môžete našu činnosť podporiť 2 % z daní.

V rámci našej činnosti OZ BouldroFka lezecký klub sa venujeme deťom, mládeži aj dospelým.

Organizujeme preteky v lezení, akcie na stene ako cestovateľský večer, lezenie na skalách. Venujeme čas deťom na krúžkoch a tréningoch, v lete sme s deťmi trávili čas v rámci lezeckého tábora. V roku 2022 sme rozšírili stenu o časť s položeným profilom, pribudli nové štruktúry a chyty.

Ďakujeme vopred za Vašu podporu. 2 % využijeme na rozvoj našich aktivít, kúpu nových chytov a pomôcok pre Vás a Vaše deti.

Názov organizácie: BouldroFka lezecký klub

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Hospodárska 3609/32, 917 01 Trnava

IČO: 54 276 560

Tlačivá:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Ďakujeme 🙂